Cyklister: Den har vi ventet på i mange år

Af Gunnar Hattesen
Den 6 km lange cykelsti mellem Kværs og Gråsten er med et halvt års forsinkelse nu officielt indviet, og det vækker glæde hos cyklister i Kværs.
Efter en kort tale af formand for udvalget for teknik og miljø, Frode Sørensen (S) kunne en flok af tålmodigt ventende borgere sætte kursen ud på den kulsorte asfalt mod Kværs, hvor den stod på grillpølser og en sodavand eller øl. 

Der var stor interesse for den nye cykelsti mellem Kværs og Gråsten.
Fotos Jimmy Christensen

Der var stor interesse for den nye cykelsti mellem Kværs og Gråsten.
Fotos Jimmy Christensen

blank

Der var stor interesse for den nye cykelsti mellem Kværs og Gråsten.
Fotos Jimmy Christensen