Broagerhus gør klar til indvielse

Der mødte over 120 mennesker op, da Broagerhus holdt generalforsamling.
Mødet blev holdt i Broager Skoles aula, da medborgerhuset først er klar til brug i midten af april.
”Vi er nu oppe på 445 medlemmer og det er vi meget taknemmelige for”, fortæller formand for Broagerhus Erik Krogh.
”Vi bliver i øjeblikket kontaktet af mange, der gerne vil yde en frivillig indsats og som gerne vil hjælpe til i det daglige, når medborgerhuset står klar til brug. Det er af stor betydning for husets fremtid, at det er stor opbakning og frivillige, der vil hjælpe”, siger Erik Krogh.
Bestyrelse og udvalg har siden oktober måned arbejdet intenst med at få ombygning og renovering af det gamle rådhus på plads.
”Der har været god og konstruktiv dialog med Sønderborg Kommune, rådgivere og de tilknyttede håndværkere”, tilføjer Erik Krogh.
Bestyrelsen har søgt om sponsorater hos fonde og virksomheder og mange har svaret positivt tilbage.
”Det betyder, at vi kan købe inventar og øvrigt udstyr til store dele af huset. Der er dog fortsat behov for yderligere indkøb og vi søger forsat om midler til det”, siger Erik Krogh


blank

Generalforsamlingen i Broagerhus blev et tilløbsstykke. Foto Jimmy Christensen

blank