Den første bil som lørdag blev stoppet, var en østrigsk bil, som blev bedt om at vende om kl. 12.01. Foto Ingrid Johannsen

Grænsehandlere bliver afvist i Kruså og Frøslev

Tyskland lukkede mandag morgen grænsen til Danmark.

Det skete to dage efter, at Danmark lukkede sin grænse mod Tyskland.

Restriktionerne er de samme, som gælder fra dansk side.

Det betyder, at pendlere fortsat kan krydse grænsen, men turister kommer ikke ind i Tyskland, og det er ikke tilladt at grænsehandle.

Når Danmark lørdag etablerede fuld grænsekontrol skete det for at bremse udbredelsen af Coronavirussen.

Lokalt har Coronavirussen stort set lammet alt.

På Frøslevlejrens Efterskole sendte man eleverne hjem i løbet af torsdagen.

“Det foregik stille og roligt, og forældrene hentede dem hen ad vejen. Der var god forståelse for situationen, og vi har ingen smittede. Eleverne har fået hjemmeopgaver for. Det er bare så ærgerligt med vores musical, som vi har måttet aflyse opførelsen af”, siger forstander Annemette Hess.

På Lyreskovskolen i Bov sendte man også sendt eleverne hjem for at medvirke til at sænke smitterisikoen.

“Ud af vores 560 elever har vi mellem 5 og 10 elever, der mandag er i pasningsordning. Ellers er skolen lukket ned, og lærerne sørger for undervisning på nettet. Vi har ingen smittede”, siger skoleleder Jon Sønderby.

Valdemarshus har lukket ned for samtlige aktiviteter frem til 1. april.

“Alle arrangementer er aflyst”, siger formand for Valdemarshus Carlo Jensen. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80