Bov Avis

Home/Bov Avis

Ridderkors til Jan Riber Jakobsen

2020-02-06T09:32:57+00:00

Jan Riber Jakobsen modtager Ridderkorset efter 18 års uafbrudt medlemskab af byrådet. Ridderkors til Jan Riber Jakobsen Gud, konge og fædreland er De Konservatives grundværdier.  Forleden kunne den utrættelige konservative spids i Aabenraa Byråd, Jan Riber Jakobsen, Padborg, lade sig hylde som Ridder af Dannebrog efter 18 år som medlem af byrådet. [...]

Socialdemokratiet i Bov holder lørdagsmøde

2020-01-16T11:23:49+00:00

Socialdemokratiet i Bov holder lørdagsmøde Socialdemokratiets partiforening i Bov holder møde lørdag den 18. januar kl. 10.00-12.00 på Oldemorstoft, Bov Museum, Bovvej, Padborg. “Vi har inviteret 2 socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Det er Dorrit Knudsen, som er medlem af social- og sundhedsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget og Povl Kylling Petersen, som er medlem af økonomiudvalget og børne- [...]

Krone Fleet vil kørsel med halvtomme stykgodstrailere til livs

2020-01-16T11:19:39+00:00

Kameraet sidder godt beskyttet i traileren. Krone Fleet vil kørsel med halvtomme stykgodstrailere til livs Krone Fleet i Padborg introducerer kameraovervågning i sine trailere. En løsning til gavn for både økonomi og miljø. For enhver vognmand eller speditionsvirksomhed handler det om at udnytte trailerens lastekapacitet optimalt, både når det gælder vægt og [...]

Store sal på Valdemarshus bliver udvidet

2020-01-16T11:03:26+00:00

Formand for Aktivitets- og Sundhedshuset Valdemarshus, Carlo Jensen, står ved den væg, der skal rives ned. Hermed fremkommer der  40 m2 mere plads til den store sal. Store sal på Valdemarshus bliver udvidet Den store sal på Aktivitets- og Sundhedshuset Valdemarshus i Padborg skal udvides.  Social- og sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune har [...]

Grænseegnens Friskole: Friskolen med frisind

2020-01-16T09:01:09+00:00

Skoleder Anne Søndergaard leder Grænseegnens Friskole i Holbøl efter grundtvigske principper. Grænseegnens Friskole: Friskolen med frisind “Der skal være plads til alle,” siger skoleleder Anne Søndergaard fra Grænseegnens Friskole i Holbøl. Alle har lige ret til at lære og alle må være her på forskellig vis. Dette er to af de grundtvigianske [...]

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne med 50 års succes

2020-01-16T08:51:59+00:00

Medlemmerne af Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne møder talstærkt frem ved foreningens arrangementer. På billedet ser man interesserede medlemmer ved grænsestenen bag gården "Simondys". Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne med 50 års succes Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne fylder onsdag den 22. januar 50 år. Den aktive [...]