GRÅSTEN Avis uge 36 2022, Bov, Egernsund, Broager Gendarmløb, Kværs, Sundeved, Kruså, Frøslev, Fårhus