Vincent Meijer og Gustav Ihle lærer landbrug samt dansk og matematik på gymnasieniveau på Gråsten Landbrugsskoles EUX linje, for de har lyst til livet som landmand – gerne som kvægbrugere, når de har færdiggjort deres ud

Unge kvægbrugere in spe har bevidst valgt landbruget

Gustav Ihle og Vincent Meijer på henholdsvis 17 og 16 år, begge fra Rinkenæs, går på Gråsten Landbrugs­skoles EUX linje.

Her får de en kombination af en landmands- og gymnasial uddannelse. De er på grundforløbet og skal i praktik til sommer. Begge har sikret sig et praktiksted.

“Vores uddannelsesvalg er drevet af landbruget. Fordelen er den kombinerede uddannelse. Som elev her på landbrugsskolen har du undervisning klokken 8-16, men landmandslivet i praksis er ikke noget otte til fire job,” siger de to venner, der har kvægbruget som fælles interesse.

“Som uddannet landmand kan du blive driftsleder, produktionsleder og læse videre til agrarøkonom, uden du behøver eje din egen bedrift, selv om det ofte er ambitionen,” siger Vincent Meijer.

Tredje generation

Gustav Ihle kommer fra kvægbedriften Lundbjerg, som han kan blive tredje generation til at overtage. Det har han dog ikke lagt sig helt fast på endnu.

“Jeg vil gerne. Det er spændende og rart, der er nogen, der støtter én. Vi har 150 køer og 200 hektar jord med planteavl primært som foder til køerne,” fortæller den 17-årige, der er sig helt bevidst, at skal han føre gården videre, så er det i et fag, der er under stadig forandring.

Han har valgt at komme i praktik på en større bedrift med 800 køer og er bevidst gået efter kombinationen af gymnasial- og landbrugsuddannelse på EUX, så han har det boglige med sig.

“Det er dejligt at være her på landbrugsskolen. Du er sammen med en masse jævnaldrende fra hele landet og lærer en masse unge at kende,” fortæller makkerparret, der især synes, det er godt at være under samme tag som vennerne dag og nat.

Det er med til at udvikle en som ungt menneske. Gråsten Landbrugs­skole har 200 køer og 350 grisesøer, som de 230 elever hjælper med at passe. De lærer at malke både med maskiner og tilse gangen i moderne staldanlæg med robotmalkemaskiner. Som ung landmand skal du kunne det hele.

“Jeg arbejder en weekend i måneden. Praktik­stederne er med til at betale vores løn. Vi får løn under hele uddannelsen,” fortæller Gustav Ihle, der er vant til at stå tidligt op om morgenen og kender gangen i staldanlæggene.

“Der er brug for flere kvægbønder. Kvæg­bedrifterne giver overskud. Land­bruget er blevet skydeskive i klima- og energidebatten. De mennesker, der kritiserer kvægbrug, køer og mælke- og kødproduktion, har aldrig været på en gård,” konstaterer Vincent Meijer, der er af hollandsk familie og skal i praktik på Vester­gård Vrå i Bjerndrup.

Begge landmænd in spe lader sig på ingen måde gå på af, visse ungdomsgrupper er stærkt kritiske og nærmest lægger landbruget for had. På Gråsten Landbrugsskole er der enighed om, landbruget kan være sig selv bekendt og har grund til at skue selvbevidst ind i fremtiden. Det er bestemte ungdomsgrupper, der i høj grad kommer til orde i medierne, mens dem, der passer deres daglige dont i stald og mark, sjældent går viralt i medierne, mener landbrugsskoleeleverne.

“Vi lader os ikke sige, det er forkert, hvad vi gør. Vi ved, hvad der foregår i landbruget. Vi lever i det . Meget af det, der bliver sagt og skrevet, passer simpelthen ikke. Dyrene har det godt. De fleste køer går i løsdrift. Land­bruget er et vigtigt erhverv i Danmark. Vi er stolte af vores erhverv,” siger to tilfredse unge landmænd med udsigt til et bevidst valgt liv blandt muhende og gumlende køer. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.