Udviklingsplan for Felsted frem mod 2025

Af Gunnar Hattesen

Felsted skal have et kvalitetsløft.
En arbejdsgruppe med Hans Jørgen Nissen, Jens Jensen og Henning Wind i spidsen er klar med en udviklingsplan nummer to for Felsted, som rækker frem til år 2025. Planen præsenteres på et borgermøde 22. februar.
Udviklingsplanen rummer fem konkrete punkter, som er blevet udarbejdet efter et møde med omkring 20 interesserede borgere, som blandt andet repræsenterer børnefamilier, institutioner og virksomheder.
“Der skal være bedre information til borgerne, sammenholdet i lokalområdet skal styrkes, Østergade skal gennemgå en byfornyelse, flere tilbud for børn og unge og der skal ske en styrkelse af den kollektive trafik”, siger formand for Felstedegnens Borgerforening Hans Jørgen Nissen.
“Målet med det hele er, at det skal være mere attraktivt at flytte til Felsted. Vi vil gerne bevare vores befolkningstal og helst også udvide det lidt”, siger Hans Jørgen Nissen