Lokalhistoriker er død, 91 år

Svend Agertoft, Varnæs, er død, 91 år.

Som ung overtog han den fædrene gård ”Vodagergård” i Varnæsvig. Det var dengang, man som ældste søn skulle overtage den fædrene gård, selv om landbruget ikke havde hans store interesse.
Egentlig ville han hellere have været sanger. Men slægtens bånd var stærkere, så Svend måtte nøjes med at passe gården og synge i kirken.
Han blev i 1948 gift med Karen. Hun var pige i huset på nabogården, og de mødte hinanden til dans.
Sammen blev de et stærkt par. De var begge kreative og de trodsede skæbnen og udstillede kunst på gården. Kunstnere udstillede i laden, spejdere og campister camperede på markerne, og vennerne blev inviteret med gummivogn og traktor på en skøn tur med udsigt over Aabenraa Fjord.
Livet på gården blev dog for snævert for både Svend og Karen. De solgte gården i 1970’erne, flyttede til Varnæs og fik begge job på Amtscentralen for Undervisning. Det gav Svend tid til at engagere sig i lokalpolitik, pleje sine historiske interesser og virke som degn ed Varnæs Kirke.
Tillidserhverv
Svend Agertoft var meget aktiv i lokalsamfundet. Han var formand for borgerforeningen og var med til at stifte Lokalhistorisk Forening. Han var meget vidende om udflytningen af gårdene i 1700-tallet, maleren Eckersberg og alt det andet, der var sket på egnen. I en årrække var han medlem af bestyrelsen for Aabenraa Amts Grænseforening.
Udover sin kone efterlader han sig to børn, fire børnebørn og oldebørn.

Svend Agertoft blev 91 år.
Arkivfoto