En ny rapport fra Rambøll frygter, at Sønderborg Kommune tager beslutning om etablering af Rema 1000 på et forkert datagrundlag. Foto Jimmy Christensen

Tvivl om tal fra rapport

Planen om at bygge en Rema 1000 ved Ulsnæs Centret, bygger på en rapport fra konsulenthuset COWI. 

Nye beregninger sår tvivl om tallene i rapporten og mener de er misvisende.

For at kunne omdanne Ulsnæs Centret til et såkaldt “aflastningsområde”, skal Sønderborg Kommune opfylde en lang række krav. Det kræver Planloven. 

Flere af disse krav handler om at påvise kundegrundlag og behov for et aflastningsområde.

En ny rapport fra firmaet Rambøll går direkte i rette med COWIs udarbejdede analyser og frygter, at Sønderborg Kommune tager beslutninger på et forkert datagrundlag.

Manglende kundegrundlag

COWI har i sin rapport benyttet nationale tal for at vurdere tendenser i dagligvarehandel og befolkningsvækst. 

Rambøll har derimod set på tal i lokalområdet for Sønderborg Kommune og kommer her frem til en tilbagegang både i befolkningstal og i omsætningstal for dagligvarehandlen.

“Det er vanskeligt at se, at der er tilstrækkeligt kundegrundlag i Gråsten for yderligere dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker end de aktuelle rammer tillader,” står der i rapporten fra Rambøll.

Overforsyning

Ligeledes påpeger rapporten fra Rambøll, at der allerede på nuværende tidspunkt eksisterer en overforsyning af dagligvareforretninger i Gråsten. Kigger man på befolkningstallet og antal dagligvarebutikker giver dette et “overskud i handelsbalancen” fremgår det af Rambølls beregninger. Med åbningen af en Rema 1000 vil dette overskud være endnu større. Derfor sår Rambøll tvivl om rigtigheden i COWIs beregninger omkring oplandet. 

Mangler i redegørelsen

Rambøll påpeger, at COWI f.eks. har udeladt beregninger af grænsehandlens negative påvirkning. Redegørelsen mangler også en analyse af tomme og uudnyttede lokaler i Gråsten bymidte og den negative påvirkning for butikker i bymidten er større end COWI argumenterer. 

Derfor konkluderer Rambøll, “at det må overvejes, om redegørelsen reelt tilfører et korrekt og fyldestgørende billede,” står der. ■

Skrevet af

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27

Fotos af

Jimmy Christensen
Jimmy ChristensenFotograf
Ring 29 25 95 50