Formand for regionens præhospitale udvalg Mads Skau (V).

Permanent placering af ambulance i Kruså

Regionsrådet har nu besluttet at leje sig ind i ejendommen Skovglimt 6 i Kruså, så en ambulance får permanent base der.

Ejendommen bliver indrettet til ambulancestation, således at den døgndækkende ambulance rykker ud fra denne adresse fra en gang i løbet af foråret.

Regionsrådet har aftalt at gøre noget ved responstiderne i det østlige grænseområde. Derfor oprettede Region Syddanmark i september sidste år en akutbil i Tinglev og flyttede samtidig Tinglev-ambulancen til Kruså/Padborg-området. Ambulancen har midlertidig base hos Brand og Redning Sønderjylland i Padborg. Forskellige permanente placeringer har været overvejet, og med regionsrådets beslutning forleden er der nu faldet en løsning på plads, der kun afventer de sidste godkendelser fra relevante myndigheder.

Kortere responstider

Flytningen af ambulancen sydpå har allerede betydet kortere ambulance-responstider i grænseområdet. Således er der sket et markant fald i andelen af kørsler over 15 minutter i Padborg og Kruså i 4. kvartal 2019 sammenlignet med samme periode året før. Dog er andelen steget lidt i Gråsten. Det er andelen af antal kørsler for første sundhedsprofessionelle hjælp for det enkelte postnummer, der er målt på her.

Mads Skau (V), formand for regionens præhospitale udvalg, siger:

“En analyse har vist, at vi kunne forbedre responstiderne i grænseområdet ved at flytte vores ambulance i Tinglev tættere på grænsen. Tilbage i september sidste år flyttede vi derfor ambulancen til en midlertidig placering hos Brand og Redning i Padborg. Vi har været rigtigt glade for lokalefællesskabet der, men har nu fundet en endnu mere ideelt placeret ejendom, der kan huse Kruså-ambulancen permanent. Ejendommen ligger godt placeret med direkte udkørsel til de store hovedfærdselsårer mod henholdsvis nord, øst og vest”, siger Mads Skau. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83