Forvaltningen i Sønderborg Kommune mener, det kan være vanskeligt at redegøre for, at der er behov for at omdanne Ulsnæs Centret til et aflastningsområde for at placere endnu en dagligvarebutik i byen. Foto Ingrid Johannsen

Skepsis overfor kundegrundlag

Etablering af en Rema 1000 i Ulsnæs Centret forudsætter, at lokalplanen ændres til et såkaldt aflastningsområde, som normalt anvendes ved langt større byer end Gråsten.

Der kan “udlægges arealer til aflastningsområder i byer, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag,” står der i Planloven.

Og netop dette kundegrundlag skal kommunen kunne fremvise, inden der gives lov til at oprette et aflastningsområde. Det mente forvaltningen ifølge et bilag for næsten et år siden, ikke at kunne.

I marts 2019 vurderede forvaltningen i Sønderborg Kommune, at det kan være “vanskeligt at redegøre for at der er behov for at omdanne Ulsnæs Centret til et aflastningsområde for at placere endnu en dagligvarebutik i byen” og henviser til at Gråsten er en mindre by med lidt over 4.000 indbyggere. Dermed udtrykker forvaltningen i Sønderborg Kommune samme bekymring, som en rapport udarbejdet fra Rambøll, der påpeger det manglende kundegrundlag til en REMA 1000 i Gråsten.

I samme tekst anbefaler forvaltningen, at der ikke arbejdes videre med projektet men derimod vurderes, når der udarbejdes en bystrategi for Gråsten-Egernsund-Rinkenæs området. Ikke desto mindre arbejdes der for tiden på at kunne sende netop dette projekt i idéhøring uden en bystrategi. ■

Skrevet af

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80