Jørn Lehmann Petersen var politisk aktiv lige siden han var medstifter af DsU i Vojens, og var i 40 år folkevalgt. I foråret modtog han Ridderkorset.

Tidligere bykonge i Broager er død

Broagers tidligere borgmester, regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen (S), er efter nogen tids sygdom død, 71 år.

Broagers udadvendte og sjældent mundlamme borgmester sad i borgmesterstolen fra 1990-2007.Han fik meget til at ske og Broager til at forandre sig i de 17 år, han stod i spidsen.

Jørn Lehmann var i 41 år folkevalgt, og modtog i foråret Ridder­korset af Dannebrogsordenen.

Allerede i 1981 blev han medlem af byrådet. Efter kommunesammenlægningen i 2007 sad han i Sønder­borg Byråd. Og i de seneste ni år var han medlem af Regions­rådet i Region Syd­danmark.

Jørn Lehmann var opvokset i Vojens, hvor faderen, Peter Petersen, i 16 år var borgmester. Efter realeksamen fra Vojens Borger- og Real­skole blev han udlært som radiomekaniker.

Efter læretiden fik han ansættelse i Sønder­borg, siden var han i en periode beskæftiget og bosat i Køben­havn, indtil han i 1976 fik ansættelse hos daværende Post- og Telegraf­væsen, 2. ingeniørdistrikt i Aabenraa – senere Tele Sønder­jylland og Tele Danmark i Aabenraa. Her var han bl.a. beskæftiget med etablering og drift af telefoncentraler. I 1981 var han på studieophold på universitetet i Manchester. Hos P&T samt Tele Sønd­er­jylland var han til­ tillidsmand for det tekniske personale gennem flere år. 

Folkevalgt i 41 år

Han blev i 1981 valgt til byrådet for Social­demokratiet. Han sad i 12 år i byrådet inden han blev fuldtidspolitiker.

Jørn Lehmann Petersen gjorde som borgmester en stor indsats for at synliggøre Broager Kommune på regions- og landsplan.

Han formåede som få at bringe mennesker sammen og derved få ting til at ske.

Hans ligefremme facon kunne få nogle øjenbryn til at løfte sig, men han skabte resultater.

Han har gennem tillidsposter udenfor Broager Kommune arbejdet for bedre forhold på arbejdsmarkedet for arbejdsløse og marginaliserede grupper. 

Sommerhus 

Jørn Lehmann havde sommerhus på Tunø, som oprindeligt var konens forældres hus. Han var engageret i Tunø Festivalen, hvor det i 2014 lykkedes ham at få Prins Henrik som protektor.

Jørn Lehmann færdes hjemmevant på øen. Han er også inkarneret biavler og indtil sommeren 2020 havde han bier i haven.

I over 25 år arrangerede han Kulturmåned på Cathrinesminde Teglværk, som har budt på en perlerække af kendte navne.

Jørn Lehmann var en stor kender af Cuba, og havde rejst på den caribiske ø mange gange, holdt foredrag om Cubas spændende historie og havde udgivet en interessant bog om øen.

Han var gift med Vita, som var hjemmets faste holdepunkt i hans aktive virke. Desuden efterlader han sig to børn, Nanna og Maria, som begge bor i Sønderborg. ■

Blå bog

Jørn Lehmann Petersen blev 71 år

Gift med Vita Schrøder. 

Siden 1977 var han bosat i Broager. 

1979-87 formand for Socialdemokratiet i Broager. 

1981 medlem af byrådet 

1986 formand for erhvervs- og miljøudvalget 

1988-92 selvstændig erhvervsdrivende inden for kabel TV, alarm-, telefon- og data instalationer 

1990-2007 borgmester

2007-2013 medlem af Sønderborg byråd

2013 medlem af regionsrådet i Region Syddanmark 

Tillidsposter udenfor Broager Kommune: 

Næstformand for Kommuneforeningen i Søn­derjylland og for Arbejdsmarkedsrådet for Sønderjyllands Amt, medlem af bestyrelsen i Broager Spare- og Laanekasse, formand for bestyrelsen for Sønderborg Gymnasium og HF, medlem af Kontaktrådet til Kommunernes Landsforening.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.