Artikelbeskrivelse

Stor donation fra Røde Kors i Gråsten

Af Gunnar Hattesen
Røde Kors, Gråsten donerede i alt 426.909 kr. til humanitært arbejde i 2015. Heraf de 132.523 kr til humanitært arbejde i foreningens lokalområde i Gråsten.
Det oplyste formanden Thomas Brink Thomsen på foreningens generalforsamling.
25.000 kr blev doneret til Røde Kors sundhedscentrene i Aarhus og København og 140.000 kr til hjælpearbejdet i Nepal, Myanmar og Cambodja. 129.386 kr. blev overført til landsorganisationen til brug for Røde Kors generelle humanitære aktiviteter i Danmark og internationalt.
”Alt sammen kun muligt takket være afdelingens mange frivillige og samarbejdspartnere samt donationer af tøj, møbler og mange andre ting fra mennesker i Gråsten og omegn som gennem deres donationer ønsker at støtte Røde Kors humanitære arbejde”, sagde Thomas Brink Thomsen.
Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Thomas Brink Thomsen som formand, Kaj Nygaard som kasserer, Grethe Bangsgaard som sekretær samt med Bente Schmidt, Marie Edemann og Lissy Andersen som menige bestyrelsesmedlemmer.
Anne-Mette Rathsach, ønskede ikke genvalg, idet hun senere på året flytter til Sjælland. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt konstituere sig med en ny næstformand. 

Røde Kors i Gråsten er i god gænge, og der var en god stemning på generalforsamlingen. Foto Tove Hansen

Røde Kors i Gråsten er i god gænge, og der var en god stemning på generalforsamlingen.
Foto Tove Hansen

Røde Kors i Gråsten er i god gænge, og der var en god stemning på generalforsamlingen. Foto Tove Hansen

Røde Kors i Gråsten er i god gænge, og der var en god stemning på generalforsamlingen.
Foto Tove Hansen