Efter fire år søger Sottrup Nybøls præst Karen Møldrup Rasmussen nye udfordringer i Christianskirken i Sønderborg, og det betyder, menigheden skal ud at lede efter en ny sjælesørger her op til årsskiftet.

Sottrup Nybøl sogne på jagt efter en ny præst

Karen Møldrup Rasmussen tiltræder 1. oktober som præst ved Chris­tians­kirken i Søn­der­borg efter fire år som sjælesørger i Sottrup Nybøl sogne.

Det betyder, menighedsrådet skal ud at lede efter en ny præst. “Det er altid trist at tage afsked med en præst, som har gjort det rigtig godt. Vi holder afskedsreception for Karen Møldrup Rasmussen efter høstgudstjenesten søndag 17. september. Det bliver en kort frist fra opsigelsen, til hun fratræder. Vi var godt tilfredse med stillingsopslaget for fire år siden. Vi fik jo en dygtig præst,” konkluderer menighedsrådsformand Jens Falck Sørensen.

Han håber at få stillingsopslaget hurtigt igennem, så en ny sognepræst kan tiltræde til årsskiftet.

“Det er en fuldtidsstilling med to sogne og ét menighedsråd og en god præstegård,” siger formanden.

Præstegården i Nybøl var lejet ud, da Karen Møldrup Rasmussen tiltrådte i 2019. Menig­hedsrådet var behjælpeligt med at finde en lejet bolig, indtil præstefamilien bestående af sognepræstens ægtefælle med sønderjyske rødder, hende selv og to børn kunne flytte ind i præstegården. Jens Falck Sørensen håber, de faste rammer vil være tiltrækkende for en ny præst.

“Er vi heldige og hurtige, kan vi holde prøvegudstjenester for ansøgere i oktober og forhåbentlig ansætte en ny præst inden nytår. December er en dårlig måned for prøveprædikener, da præsterne har meget at gøre med julegudstjenester og julearrangementer. Julemåneden giver stor travlhed,” siger formanden, der har en fast tidsplan for, hvordan tingene kan lykkes.

Stabile sogne

Karen Møldrup Rasmussen kom fra en stilling i Alle­rød i Nord­sjælland, da hun tiltrådte i Sottrup og Nybøl sogne. Hun afløste Vibeke von Ol­den­burg, der var præst i de to sogne gennem 11 år. Menig­heds­rådet er i mellemtiden sammenlagt, så der er én menighed at forholde sig til og holde møder med.

“Sottrup Nybøl er stabile sogne med tradition for en fast præst. Der kan selvfølgelig være udfordringer, hvis der for eksempel er langtidssygemeldinger blandt personalet, men de er til for at blive løst. Karen Møldrup Rasmussen har måske savnet lidt sparring med andre præster, som hun var vant til i Alle­rød, men jeg mener, vi har gode og reelle forhold og betingelser for atter at kunne tiltrække en fast sognepræst,” siger Jens Falck Sørensen, der lægger sig i selen for at finde den rette person på prædikestolene, så tiden med afløsere ikke kommer til at trække alt for langt ud. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.