Cyklisterne fører en udsat tilværelse på landevejen mellem Broager og Nybøl, så politikerne er indstillet på at få lavet en cykelsti, hvilket indtil videre er strandet på godt 18 millioner kroner. Det synes at være en pebret pris for 3,8 kilometer cykelsti.

Cykelsti udskudt mellem Nybøl og Broager

Økonomien skranter i Sønderborg Kommune, hvor der nu tælles på knapper for at dække presserende udgifter.

Der må prioriteres. Det gælder også cykelstier. 

I øjeblikket arbejdes der på at skabe flertal for realiseringen af en cykelsti mellem Nybøl og Broager. Pro­jektet truede med at lide skibbrud på grund af den skrantende økonomi, og fordi de 3,8 kilometer cykelsti risikerer at løbe op i 18-19 millioner kroner.

“Cykelstien var skudt til hjørne, da de sidste penge var brugt, men vi ønsker at afsætte 750.000 kroner til projekteringen i år. Vi vil se, om vi kan finde pengene henad vejen, så vi får råd til at sætte cykelstiprojektet i gang, men der bliver ikke taget første spadestik i januar,” siger formand for teknik-, by- og boligudvalget Kirsten Bachmann (SP).

Hun regner med at samle flertal for at gennemføre cykelstien, som er det sidste større projekt for tohjulede, der mangler at blive blåstemplet, da cykelstierne Buskmose, Skovby-Trænge og Fynshav-Elstrup er eller bliver realiseret.

“Vi ved ikke, om beløbet med de 18 millioner kroner reelt passer. Det er vores hensigt at se, om ikke vi kan finde penge til i første omgang at gennemføre en tredjedel eller en fjeredel af projektet, så vi kan komme i gang i 2024. Er vi først i gang, fører vi selvfølgelig også cykelstien igennem. Alt andet ville være useriøst. Så ville vi få borgerne på nakken,” slår Kirsten Bachmann fast.

Voldsomt dyrere

Det volder hovedbrud, at prisen for cykelstien mellem Nybøl og Broager er firedoblet fra 4,5 til 18,73 millioner kroner, siden planerne tog form. Det skyldes generelle prisstigninger på anlægsopgaver samt jordbundsforholdene i området og komplikationer med afvandingen. 

Ekspropriationer til formålet kan ikke gennemføres, så længe kommunen ikke har afsat det fulde beløb til formålet.

Cykelstien skal ligge i venstre side af vejen i retning fra Nybøl til Broager. Stræk­ningen er stærkt befærdet, så der er behov for at at sikre cyklisterne, og så er det jo sundt at cykle.

“Folk har spurgt, om nogen skal køres ned, før der kommer en cykelsti. Vi ønsker selvfølgelig at sikre cyklisterne,” siger Kirsten Bachmann, der selv bor i Nybøl og satser på, der snart kommer medvind på cykelstien mellem Nybøl og Broager.  ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.