blank

Formand for Adsbøl Borgerforening, Benny Rheimer, holdt indlæg på byrådsmøde.

Nybøl Nor sti slår sine farverige folder

Der har været mange farver på Nybøl Nor stiens linjeføring i den politiske planlægnings- og debatfase, der indtil videre har varet 12 år og på sidste uges byrådsmøde endnu en gang slog sine folder. 

Her stemte et flertal på 16-15 et forslag om ekspropriation ned, fordi det ifølge det spinkle flertal var at ekspropriere til et dårligt formål – nemlig en sti, som folk omkring noret ikke ønsker sig.

Debatten gik ikke stille af. Flere gange beskyldte byrådsmedlemmer på hver sin side af bordet hinandens argumentation og fremgangsmåde for at være uhørt. Hvorom alting er, så ønsker Ads­bøl Borger­forening inderligt at få en gul linjeføring så tæt på Nybøl Nors kyst som muligt.

“Jeg håber, vi nu virkelig sætter os ned og ser på alternative løsninger. Det er ikke et kompromis, hvis et spinkelt flertal trumfer deres synspunkter igennem. Jeg håber, vi får vendt hver en sten, inden Nybøl Nor stien kommer til fornyet behandling i byrådet. Jeg går ikke ind for at ekspropriere jord til offentlig sti mod grundejerens vilje, for der findes alternativer. Jeg har set på det kystnære område igen. Det er visse steder fedtet, og der skal fældes en masse træer,” siger Venstres Daniel Staugaard, der er en del af det natur- og miljøudvalgsflertal, der ville trække dele af stiføringen væk fra noret.

Lergrav

Problemet er en gammel lergrav ved Matzens Tegl­værk. Den er blevet anset som et faremoment. Dertil kommer, teglværksejeren ikke har ønsket frivilligt at afstå arealer i fuldt omfang til stien.

“Det er ikke kun en gammel lergrav. Det er også et erhvervsområde, hvor der kører lastbiler. Jeg har gået en tur i området sammen med Peter Matzen, og jeg ser en mulighed for noget, der ligner en kystnær sti, der går helt ned på stranden. Den har blot den ulempe, at den ikke kan bruges ved højvande, hvor vandet går op over stranden, men det er en mulighed. Jeg synes, vi skal se at få bundet den sløjfe og få etableret Nybøl Nor stien. Det er en lille sti, hvor der måske kommer 1000 mennesker om året. Det er ikke nogen gendarmsti,” siger Slesvigsk Partis Kirsten Bachmann med en opfordring:

“Jeg synes borgerne og Adsbøl Borgerforening selv skal gå i dialog med Peter Matzen og selv finde en løsning. Det er vigtigt, de får talt sammen, så forvaltningen ikke igen skal bruge tid og et utal af mandetimer på at finde en løsning, som kan trække ud i årevis,” lyder Kirsten Bachmanns opfordring.

Ekspropriation

Der er afsat en million kroner til en stihandleplan. Anbefalingen er at lade pengene stå og bruge dem til en stiføring, som kan samle et flertal. Bliver der ikke tale om en bred politisk aftale, må der med borgmester Erik Lauritzens (S) ord tages andre midler i brug. 

Det er ekspropriation af teglværkets jord, som Slesvigsk Parti og Venstre hidtil har arbejdet for at undgå. 

Tiden vil vise, om et flertal på 16-15 vælger at føre Nybøl Nor stien videre ad den vej, eller om de borgerlige kan inddrages i stiføringen omkring Nybøl Nor. 

Den ekspropriation, der var til afstemning på byrådsmødet, er også nødvendig for at gennemføre en kystnær sti, men ville efter flertallets mening fremme en dårlig løsning. 

Det ser ekspropriation til en gul kystnær stiføring for at være den eneste gangbare vej rundt om Nybøl Nor. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.