Vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse skal stå færdigt til efteråret og vil blive 70 kilometer langt.

Ny regering fastholder opførelse af vildsvinehegn

Den nye socialdemokratiske regering vil ikke stoppe opførelsen af vildsvinehegnet, der skal forhindre, at vildsvin smittet med afrikansk svinepest kommer til Danmark. Det forklarer Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling samt nordisk samarbejde, i et skriftligt svar til Der Nordschleswiger.

“Det ville være en økonomisk og dyrevelfærdsmæssig katastrofe, hvis den afrikanske svinepest kom til landet”, lyder det i Mogens Jensens svar til Der Nordschleswiger, hvori han uddyber, at et dansk tilfælde af afrikansk svinepest vil få store konsekvenser for den danske eksport af svin og svinekød til lande uden for EU.

Dermed følger Mogens Jensen samme linje som sin forgænger, Jakob Ellemann-Jensen (V). Venstre-politikeren har tidligere begrundet vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse med, at Danmark vil miste en eksport til lande uden for EU på 11 milliarder kroner, hvis den afrikanske svinepest rammer danske svinebestande.

“Vi har 11 mia. gode grunde til at gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at afrikansk svinepest kommer til Danmark. Og nu kan vi endelig komme i gang med at sætte vildsvinehegnet op. Med vildsvinehegnet og vores intensiverede jagt på vildsvin bryder vi smittekæden, så der er mindre risiko for, at afrikansk svinepest når Danmark”, udtalte den daværende miljø- og fødevareminister, da opsætningen af hegnet blev påbegyndt i slutningen af januar måned.

Det var i juni 2018, at et flertal bestående af den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet besluttede, at et hegn skulle opføres langs den dansk-tyske grænse for at beskytte danske svinebestande mod afrikansk svinepest.

Siden da har hegnet været omdiskuteret, og særligt i det dansk-tyske grænseland har der været modstand mod hegnet. Senest har den nordtyske public service-kanal NDR sat fokus på hegnet med en række tv-indslag, hvori der bl.a. sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt hegnet, der har en højde på halvanden meter, er højt nok til at holde vildsvin ude. ■