Forsamlingen diskuterede livligt den aktuelle politiske situation. Foto Johanne Rønn Olesen