Fremmødet var stort til luciaoptoget i Gråsten Ældreklub.
Foto Tove Hansen