Livlig debat om budget 2024

Broagerlands Venstre havde forleden inviteret til debatmøde om kommunens budget for 2024 på Dynthus.

Byrådsmedlemmerne Erik Krogh (V) og Tage Petersen (V) gennemgik budgettet, der rummer udgifter på næsten 6 milliarder kroner.

Erik Krogh glædede sig over, at der i budgettet er afsat500.000 kr. til udarbejdelse af for-projekter vedrørende Broager Torv. 

Arbejdet skal udmøntes i en operationel køreplan mod budgetforhandlingerne for 2025. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 8. november 2023

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.