Inge og Ove Jørgensen har delt tykt og tyndt i 65 år. De blev gift i 1958. 

Krondiamantbryllup: Inge og Ove har opskriften til et langt liv sammen

Inge og Ove Jørgensen, Kystvej 17 i Gråsten fejrer onsdag den 31. maj krondiamantbryllup.

At holde sammen i tykt og tyndt i 65 år er lidt af et særsyn. Og når det gælder Inge og Ove Jørgensen, så gemmer deres historie på vigtige ingredienser til opskriften til et langt liv sammen: Samhørighed, tålmodighed og samtidig give plads til at være den, som man er.

Dåbsattesten viser, at de har nået 85 år og 91 år.

Inge er er oprindelig fra Aarhus og bankuddannet i Handelsbanken, hvor hun var ansat i 36 år. Efter at ægteparret bosatte sig i Gråsten engagerede hun sig i Ældre Sagens telefontjeneste og i strikkecafé.

Ove Jørgensen stammer fra Assendrup mellem Vejle og Juelsminde, hvor hans far drev et husmandssted.

Efter skolen kom han i lære som vogn- og beslagsmed. Efter endt værnepligt som dragon i Randers, kom han i lære som kleinsmed.

Ove ville gerne ind til DSB for at blive fyrbøder. 

I 1955 var han udlært, og han tilbragte derefter halvandet år hos DSB i Gedser, som dengang var et jernbaneknudepunkt.

Senere kom han på DSB’s maskindepot i København, hvor han blev uddannet lokomotivfører.

DSB i Padborg

I 1979 blev han ledende lokomotivmester i Struer, og i 1987 kom han til DSB i Padborg, hvor han blev leder af maskindepotet. Dengang var der omkring 130 ansatte ved depotet, på remisen og som lokoførere i Padborg. I 1994 gik han på pension.

Ægteparret boede i 16 år på Molevej i Kollund, men flyttede i 2003 til Kystvej i Gråsten.

Ove Jørgensen har været engageret, aktiv og ydet en stor indsats i Ældre Sagen i Gråsten, hvor han i en årrække var kasserer. Han har været formand for DSB’s pensionister i Sønderjylland og formand for Kollund Brugsforening. I næsten 40 år har han været medlem af Odd Fellow logen i Sønderborg.  

Krondiamant­brude­parret har to børn og seks børnebørn.

Steen er ingeniør, bor i Jelling og arbejder ved Danfoss, mens datteren Annette er fysioterapeut og bor i Struer.   

Festen holdes på Providence. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.