Kirsten Jacobsen tænder kun standerlampen når hun sidder i stolen og strikker.

Kirsten holder øje med sit energiforbrug

Kirsten Jacobsen vil gerne bakke op om Gråsten Andelsboligforeningens (GAB) grønne profil. Hun er en aktiv beboer som gerne vil gøre sit for at formidle viden om en grøn adfærd. Derfor har hun meldt sig som “grøn ambassadør”.

I godt 12 år har Kirsten Jacobsen boet på Bryggen, som hun betegner som “et smørhul”. Hun roser naboskabet.

“Vi hjælper hinanden, og passer på hverandre. For os er det en selvfølge”, siger hun. 

De fleste i hendes opgang er enlige og ældre. Kirsten er 74 år og en af de yngste, bortset fra et par der for nyligt er flyttet ind i vores opgang.

“Langt de fleste er flyttet ind som ægtepar”, fortæller Kirsten Jacobsen, som er en aktiv og engageret beboer.

Siden 2014 er hun formand for afdeling 40 med 27 lejemål.

“En bestyrelse er vigtig. Vi vil have alle informationer vi kan få”. 

Grøn ambassadør

Nu kommer der en ny opgave til: Hun er blevet valgt som grøn ambassadør, for derved at understøtte boligforeningens grønne profil. 

GAB er ligesom de andre boligforeninger i kommunen i gang med at energirenovere en del af deres bygninger.

“Vi får vores informationer fra boliginspektør Henrik Møller Hjarsen og personalet på boligforeningen. De er gode til at formidle og svare på spørgsmål. Du spørger og du får et svar”, roser hun inspektør Henrik Møller Hjarsen.

Hun bakker op om energirenoveringsprojekter, som også sigter på at reducere energiforbruget.

“Vi har fået skiftet alle udendørspærer til LED, både i udenomsarealer og opgange”, siger Kirsten Jacobsen og er glad for, at fællesudgifterne kunne reduceres. 

“Da vi for 3 år siden klagede over fodkolde gulve, blev der efterisoleret. Jeg er godt tilfreds med boligforeningens energipolitik.”

Hendes forventninger til det “grønne ambassadørkorps” er: “At få nye inspirationer til hvordan vi kan håndtere tingene bedre, og høre om hvad andre har gang i.”

Spar på vandet

Hvad kan hun selv bidrage med for at udbrede den grønne profil? 

“Man skal slukke for vand og lys, du ikke har brug for. Det er ikke nyt for mig at købe tøj i genbrugsbutikker, og hvorfor betale 500 kroner for et par nye bukser, når du kan få nogle for 40 kroner?”

Kirsten holder øje med sit energiforbrug: Hver uge kontrollerer hun vand-varme- og elmålere. På den måde fandt hun ud af, at hun brugte rimelig meget strøm. Hun konstaterede, at fryseren på altanen var en strømsluger, og “at fjernsynet kørte for meget. Jeg slukker alt som ikke bruges. Intet er på standby.” Så hun sparede 400 kr. pr kvartal.

Hendes vandforbrug ligger på 31m3. 

“Jeg fylder vaskemaskinen, ikke som før kun halvt fuld. Også opvaskemaskinen er fyldt. Jeg slukker for vandhanen når jeg børster tænder. Jeg drikker koldt vand om morgenen. Vandet fra køkkenet er lunkent i starten. Jeg kan nå at fylde to kander, hver med 1,5 liter, inden det er koldt. Vandet bruger jeg til at vande blomster med.”

Hun har nok opdraget sine børn i at spare på ressourcer og være økonomiske:

“Så længe jeg kunne fortælle dem hvordan, var er ingen problemer. Det kan jeg ikke mere. Den ældste er 50 år.”

Kirsten tror, at som “grøn ambassadør” vil det være lettere at fortælle, hvad beboere skal gøre.

“De ved det jo godt. Det kommer an på hvordan man påtaler det. Du skal formidle det på en god og humoristisk måde.”

Bøde

Kirsten kan se et emne, som nok skal drøftes: affaldssorteringen. 

“Jeg har en tyk blomsterpind, som jeg henter forkert affald op med. Det er ærgerligt at betale en bøde på 250 kroner. Men vi er så gamle at ikke alle har forståelse for at sortere”, mener hun. Nu skal der sorteres i 10 fraktioner, i det gamle system var der 5, som nogle ikke har kunnet finde ud af i de forløbende år.

“Jeg kunne tænke mig at Sønderborg Forsyning vil komme og demonstrere, hvordan vi skal bruge det nye system.”, siger Kirsten Jacobsen. ■

Skrevet af
Ruth Nielsen

Fotos af
Ruth Nielsen