Artikelbeskrivelse

K. E. Heissel er forrest med affaldssortering

Af Søren Gülck
Hos Knud Erik Heissel har man succes med affaldssortering. Gråsten-firmaet er en af de sønderjyske virksomheder, som er med i forreste række indenfor affaldshåndtering og sortering.
I de sidste 10 år har virksomheden ekspanderet, og affaldshåndtering er blevet en ikke ubetydelig del af virksomhedens omsætning.
Virksomheden har i dag 44 ansatte og udvidede i august 2015 med indsamling og håndtering af organisk affald syd for Kongeåen.
”Selvom der gøres meget for at begrænse spild af fødevarer, er mængden af affald ikke ubetydelig. Nogle af vores største kunder er Coop og Dansk Super­marked samt en del restauranter, der dagligt producerer store mængder affald”, fortæller direktør Hans Heissel.
”Det bliver samlet set til mange tons affald i landsdelen, som vi transporterer til Holsted, hvor det forarbejdes og omdannes til biogas”, tilføjer Hans Heissel.
Vejleder kunder
For at affaldssorteringen bliver en succes både for kunderne og Knud Erik Heissel har firmaet ansat en rådgivende konsulent med speciale i affaldshåndtering til at vejlede kunderne bedst muligt.
”Vi er ikke i tvivl om, at markedet for affaldshåndtering vil være stigende i takt med, at der findes nye teknikker og muligheder indenfor området”, siger Hans Heissel. 

Hans Heissel i gang med affaldshåndtering. Foto Søren Gülck

Hans Heissel i gang med affaldshåndtering. Foto Søren Gülck