Artikelbeskrivelse

Grænsegendarmeriet og Paludan-Müller

Lektor Jørn Buch holder fredag den 11. marts kl. 9.30 i Gråsten Senior­højskole, Ahl­manns­parken, Ahle­feldvej 4, Gråsten, foredrag om Grænse­gendarmeriet og oberst Paludan-Müller.
Grænsegendarmeriet blev oprettet umiddelbart efter Genforeningen i 1920 for at bevogte og forsvare den nye danske grænse, som aldrig blev godkendt af den tyske Weimar-regering. Der havde tidligere eksisteret en slags grænsekorps, som var underlagt hæren.
Allerede i 1838 var der blevet oprettet et korps, som skulle bevogte Hel­statens grænse ved Elben. Det blev efter nederlaget i 1864 ændret til fra 1866 at skulle bevogte den dansk-tyske grænse ved Kongeåen. Fore­draget vil lægge vægten på det nye grænsegendarmeri, som blev oprettet med Gen­foreningen i 1920. Specielt vil der gøres rede for den kendteste af Grænse­gendarmeriets chefer oberst Paludan-Müller, som blev korpsets chef i 1934. Grænse­gendarmer blev de første ofre for den tyske Besættelse den 9. april 1940. Sammen med politiet blev de danske grænsegendarmer interneret af den tyske besættelsesmagt i 1944, hvorefter de til kom til Frøslev­lejren og kort tid efter videre til de tyske kz-lejre. Men da var oberst Paludan-Müller for længst afgået ved døden under den såkaldte politimesteraktion i maj 1944, hvor han heltemodigt havde kæmpet alene mod den tyske overmagt i kampen for fædrelandet – pro patria mortuus est.
Efter Besættelsen genopstod Grænse­gendarmeriet for snart at blive en del af det danske toldvæsen, indtil det blev nedlagt i 1968. Entrè 100 kr. inkl. kaffe, the og boller med pålæg.
Tilmelding til 74-471597, info@fof-sonderborg.dk eller www.fof-sonderborg.dk. 

Lektor Jørn Buch Arkivfoto

Lektor Jørn Buch
Arkivfoto