Der var hyggelig fællesspisning i Kværs Præstegård. Foto Tove Hansen