Godt 20 andelshavere mødte op til generalforsamling i Holbøl Landbohjem.

Holbøl Landbohjem er sognets samlingssted

Der bliver langt mange kræfter i at sikre Holbøl Landbohjem som et moderne forsamlingshus.

Formanden Jens Peter Skjødt omtalte på andelsselskabets generalforsamling de nyanskaffelser og aktiviteter, der foregår i sognets samlingssted.

Der er kommet nye vinduer i køkkenet, og der er opsat en ny kølecontainer.

Regnskabet viste et overskud på 159.665 kr. Egenkapitalen er oppe på knap 650.000 kr. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.