Venstres borgmesterkandidat, Ellen Trane Nørby, var på besøg hos gårdejer Jens Lei på Ballegård ved Blans.  Her blev der tid til at besigtige en traktor.

Højteknologisk landbrug er fremtiden, men der skal uddannelse til

Venstres borgmesterkandidat, Ellen Trane Nørby, og den konservative spidskandidat, Jesper Esbensen, har været på gårdbesøg i Blans.

Her besøgte de landmand på Ballegård, Jens Lei, og Jack Nielsen fra DroneVic til en markvandring og snak om, hvordan et højteknologisk dansk landbrug ser ud i dag og i fremtiden. 

Besøget fokuserede også på, hvordan man lokalt kan sikre, at både vores teknologiske uddannelser på Alsion og vores stærke landbrugsskole i Gråsten kan samarbejde yderligere om at kunne udbyde fremtidens landbrugsuddannelser. 

Uddannelser, hvor robotter, teknologi og eksempelvis droneoverflyvninger kan sikre en reduktion af anvendelsen af alt fra ukrudtsbekæmpelsesmidler til yderligere automatiseret produktion med fokus på høj dyrevelfærd og klimabæredygtighed.

Dansk Landbrug er blandt de bedste i verden og med et klimaaftryk pr produceret enhed, der ligger i bud og en høj kvalitet og dyrevelfærd, spiller den danske fødevareproduktion en stor rolle. Også i Sønderborg fylder vores landbrug og fødevareproduktion meget, og derfor er det væsentligt, at de igangværende landbrugsforhandlinger ikke ender med at sende danske fødevarearbejdspladser til udlandet med store økonomiske tab til følge og med en reel sandsynlighed for, at også klima-aftrykket vokser.

“Derfor er Venstre og Konservatives tilgang til forhandlingerne – lokalt i Sønderborg, såvel som på Christiansborg, at der skal findes løsninger, der skaber og udvikler arbejdspladser, ikke afvikler dem. Og det skal selvfølgelig ske samtidig med en grøn omstilling, så dansk landbrug bliver endnu mere bæredygtigt – økonomisk såvel som klimamæssigt”, siger Ellen Trane Nørby.

Grøn omstilling

I den grønne omstilling af landbruget spiller teknologi en betydelig rolle. Fremtidens landbrug om dansk er højteknologisk og det stiller krav til både de såvel de nuværende som fremtidens landmænd og i den forbindelse er der i Sønderborg Kommune en række fødevareproducenter, der er helt i front, og det skal vi både understøtte og udnytte til at vise, at også på det felt, kan Sønderborg Kommune være et udstillingsvindue for resten af verden, når det handler om grønne løsninger.

Landmand Jens Lei, der har arbejdet med præcisions-landbrug og teknologi gennem en årrække, viste rundt på sine marker og sammen med Jack Nielsen, ejer af den Gråstenbasserede virksomhed DroneVic, der har specialiseret sig i bla. droneoverflyvninger og målinger på landbrugsarealer, så alt fra kemikalieforbruget kan reduceres til påkørsler af rålam og andre dyr kan undgås, fortalte om fremtidens landbrug og brugen af teknologi i driften af et moderne landbrug. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.