Få har som Erik Moldt lagt et så stabilt arbejde i Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne. Og som kasserer forlod han en forening med god orden i økonomien.

Historisk forening lever godt videre

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne er glad, lettet og i god form. 

Det kunne man se og høre på foreningens generalforsamling på Told- og Grænsemuseet på Oldemorstoft. 

Glad, fordi foreningen har det godt. Lettet, fordi der pludselig blev åbnet op for en tilsyneladende spændende fremtid for den nedrivningstruede Kruså Vandmølle. Og den gode form viste sig i den levende debat.

Borgmester Jan Riber Jakobsen deltog i generalforsamlingen. Og det skyldtes især aftenens foredrag, hvor Helge Jacobsen fortalte om genforeningens bygninger langs landegrænsen. Den historieinteresserede borgmester tog ivrigt del i debatten. Og han løftede også lidt mere af sløret for vandmøllens spændende fremtid.

Genvalg

Der var genvalg af bestyrelse, suppleanter og revisorer på nær en enkelt markant undtagelse: Erik Moldt valgte efter 22 år i bestyrelsen at sige stop. De 21 år som sikker kasserer. Ved generalforsamlingen sidste år blev han udnævnt til æresmedlem. Men nu sagde han så farvel efter en lang og fremragende indsats. 

Han blev erstattet af Knud Matthiesen, Frøslev. Og bestyrelsen er nu fortsat ledet af H.C. Jørgensen, Holbøl, som formand, Anne Grete Schlaikjer-Petersen, Kollund, som næstformand og Ejgild Lund som kasserer. 

Og de øvrige pladser indtages af de tidligere indehavere. 

En af den nu afgåede kasserer Erik Moldts lune udtalelser bør huskes: “Jeg har ikke et underskud. Jeg har et planlagt merforbrug!” Og han forklarede gerne forskellen. ■

Skrevet af

Torben Ølholm
Torben ØlholmReporter

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.