Medlemmerne af Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne møder talstærkt frem ved foreningens arrangementer. På billedet ser man interesserede medlemmer ved grænsestenen bag gården “Simondys”.

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne med 50 års succes

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne fylder onsdag den 22. januar 50 år.

Den aktive forening blev stiftet på foranledning af ildsjælen, pens. overlærer R. P. Sørensen. Og ved den stiftende generalforsamling i kælderen under Bov Bibliotek en kold januar aften fastlagde de 47 fremmødte navnet til at være: “Historisk Forening for Vis Herred, Bov Sogns Museum”. 

Opgaven blev fastlagt som:

“Etableringen af en valgt forening til varetagelse af kulturhistoriske opgaver og indretning af et egnsmuseum på gården Oldemorstoft”. Begge dele er fuldt ud lykkedes. Foreningen arrangerer således oplysende ture ud i Nordslesvig og møder med foredrag. Og den udsender hvert år i december en populær årbog med dybtgående artikler fra egnen. 

Museet er siden sin beskedne start i foreningens regi i 1979 vokset til at være en professionelt ledet og blomstrende virksomhed under Aabenraa Kommune. 

Stabilt medlemstal

Foreningen har i dag over 500 medlemmer. Og der er ingen problemer med at holde medlemstallet. Økonomien er fin. Og foreningens bestyrelse mødes fortsat i kælderen under biblioteket, der hvor det hele begyndte. Der bliver ingen særlig markering på dagen af de 50 år. Men næste arrangement i foreningen bliver Afstemningsfesten den 10. februar på Frøslev Kro. Og den får i år lidt ekstra kolorit. ■

Skrevet af
Torben Ølholm