Kim Stokholm og Morten Latter aner ikke, hvornår de får lov til at genåbne deres værtshuse.

Gråstens to værtshuse uden kunder

Byens to værtshusejere, Morten Latter fra Den Gamle Skomager, og Kim Stokholm fra Tinsoldaten er begge hårdt ramte af Corona-krisen.

Siden den 11. marts har de på myndighedernes foranledning været nødt til at holde lukket, og de er ikke inkluderede i den nyligt indgåede aftale om, at udvalgte liberale erhverv kan få lov til at genåbne. 

Manglende indtægter.

Det betyder, at de i nu godt seks uger ikke har haft nogle indtægter overhovedet. Begge har søgt om støtte via statens hjælpepakker; men endnu har de ikke modtaget svar.

De tror dog på, at de vil blive hjulpet, så derfor har de valgt at sende personalet hjem med løn. Ingen er blevet afskediget.

Både Kim Stokholm og Morten Latter har brugt en del af den ledige tid på at foretage småreparationer, male og gøre ekstra rent; men begge giver udtryk for, at de savner det daglige samvær med kunderne og de ansatte.

Begge modtager konstant sympatitilkendegivelser fra kunderne. Både fra de, som kom næsten dagligt og de, som måske kun kom nogle få gange om året. Det er begge værtshusejere dybt taknemmelige for. 

Overlevelse 

Kim Stokholm og Morten Latter er forhåbningsfulde om, at deres værtshuse nok skal overleve krisen, selv om de i sagens natur ikke kan udtale sig sikkert om noget.

Det bliver dog et meget stort tab at skulle undvære indtægter fra tre af de fire store årligt tilbagevendende begivenheder, nemlig Oldtimerløbet, Gråsten Ringridning og Torvedagene.

Det kommer til at betyde, at der ikke bliver råd til at lave mange af de sædvanlige forskellige musikarrangementer eller lignende resten af 2020, for den økonomiske buffer, de tre begivenheder plejer at være med til at give, forsvinder nu.

“Men vi håber selvfølgelig, at det bliver muligt at gennemføre Æblefestivalen til oktober. Den afledte effekt, vi har af den, kan måske være med til at hjælpe lidt på situationen”, siger Morten Latter og Kim Stokholm.

Genåbning

Hverken Kim Stokholm eller Morten Latter regner med, at de med ét slag vil være oppe på deres sædvanlige omsætning, når de får lov til at åbne igen. De forventer, at en del gæster

forståeligt nok vil se tiden an, inden de går ud i store flokke. Derfor har ingen af dem nogen planer om at lave specielle genåbningsarrangementer. 

Uvished

“Det værste er uvisheden”, siger både Kim Stokholm og Morten Latter og fortsætter:

“Vi aner overhovedet intet om, hvornår vi kan få lov til at åbne igen. Hvis det viser sig, at vi ender med at komme ind under Folketingets beslutning om, at festivaler og lignende ikke må afholdes før til september, så bliver det meget lang tid at vente. Men selvfølgelig håber vi, at den foreløbige beslutning om, at lukningen skal vare indtil den 10. maj, kommer til at holde stik.

Uvisheden er med til at gøre dagene lange. Som selvstændige er det svært at være afhængige af andres beslutninger. Vi er jo vant til selv at afgøre, hvordan og hvornår, vi gør tingene”, siger Morten Latter og Kim Stokholm. ■

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12

Fotos af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12