Den første sprøjte i Gråsten Frivillige Brandværn blev anskaffet i 1881. 

Gråsten Brandværn fylder 140 år

Gråsten Frivillige Brandværn fylder 140 år. 

Da det blev oprettet i 1880, havde Gråsten kun cirka 1.000 indbyggere, 3 gader og 3 værtshuse, som dog lukkede senest klokken 22.00.

I de omkringliggende sogne var der begyndt at blive oprettet frivillige brandværn, så den daværende kommuneforstander Vogt, nutidens borgmester, mente, at et sådant også burde etableres i Gråsten.

Brandværnet kom til at bestå af 17 mand, og selvom én fik titel af stigefører og andre blev sprøjtemandskab, var der intet materiel at arbejde med. Først i september besluttede værnet at anskaffe en slange, lanterner, brandspande, stiger og reb.

I januar 1881 stillede alle værnets nu 26 medlemmer som kautionister for et lån på 1.614 mark i Sparekassen for Sundeved og Omegn, så der kunne købes materiel.

Udrykning

Brandværnet besluttede selv, hvor langt væk fra Gråsten, man ville rykke ud i tilfælde af alarm. Én mil blev det til, så man udover Gråsten kunne dække Adsbøl, Alnor, Ladegårdskov, Fiskbæk og Rinkenæs Nederby.

I dag dækker Gråsten Frivillige Brandværn et område som går imellem Adsbøl og Nybøl i øst, mod vest og syd til kommunegrænsen til Aabenraa Kommune og mod Broagerland til Egernsundbroen. Ved forespørgsel om assistance, kan brandværnet dog også hjælpe andre værn udenfor disse grænser.

Corona

For at undgå smitte, var det i de første måneder under Corona-krisen ikke tilladt for brandværnets medlemmer at mødes socialt eller privat. Ligeledes blev al øvelsesaktivitet indstillet.

Er der begrundet mistanke om, at et medlem er blevet smittet, skal det straks testes.

Nu er det dog tilladt igen at se hinanden til mere end udrykninger, og den første øvelse finder sted i august. ■

Brandbilen fra 1960’erne, som kørte rundt i Gråsten.

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12