Medejer af Grønnely A/S Peder Blak og regionschef Andreas Augustinussen foran Gigthospitalet.

Gigthospitalet omdannes til 60 nye lejligheder

Den nye ejer af det tidligere Gigthospital i Gråsten, bygge- og boligudlejningsfirmaet Grønnely fra Køben­havn ønsker at omdanne Gigthospitalet til 60 nye lejeboliger – primært til seniorer.

“Ombygningen vil give godt 60 boliger til udlejning, og ikke to af dem bliver ens”, siger Peder Blak, der er medejer af det københavnske byggefirma.

“Vi arbejder umiddelbart med boliger i størrelsen fra to til fire værelser. A­realet bliver fra 50m2 til 120m2, så der bliver noget for både enlige samt familier. Vo­res målgruppe er som udgangspunkt seniorer; men kommer der yngre ind, meget gerne børnefamilier, er vi også glade for det”, siger Peder Blak.

“Huslejen kommer selvfølgelig til at variere en del, og da ikke alle boliger får udsigt over havnen, kommer det også til at spille ind; men uanset hvad, bliver ombygningen en gevinst for midtbyen, da den vil få tilført et pænt antal nye beboere”.

Indretningsmåder

Ifølge både Peder Blak og regionschef i ejendomsfirmaet, Andreas Augustinussen, giver bygningerne uanede indretningsmuligheder.

Der kan etableres fitnessrum og værkstæder i kælderen på hovedbygningen, ligesom der kan laves garager i en fritliggende bygning bagved. 

“Den tidligere administrationsbygning, som ligger op ad Stengeroddevej, ved vi dog endnu ikke, hvad vi skal indrette til; men ét er dog sikkert, svømmebadet i kælderen af hovedbygningen bliver sløjfet”, siger Peder Blak.

Beboerinddragelse

På udendørsarealerne bliver der mulighed for at etablere for eksempel petanquebaner; men området foran hovedbygningen ned mod havnen skal forblive åbent af hensyn til udsigten.

“Da vi ønsker at inddrage de kommende beboere i udformningen af aktivitetsmulighederne, får de mulighed for at komme med idéer og forslag”, sagde Peder Blak. “Vi regner også med at skulle ansætte en vicevært til blandt andet varetagelse og vedligeholdelse af aktivitets- og udendørsområderne”.

Indflytning i 2022

Interesserede kan allerede nu blive skrevet på venteliste til en lejlighed.

Arbejdet med ombygningen er gået i gang med forskellige opmålinger og registreringer, og det hele forventes klar til indflytning i slutningen af første kvartal i 2022.

Sidst på sommeren i år forventer Grønnely at kunne oplyse om det endelige antal boliger, deres størrelser og priser for udlejning.

Det københavnske firma har købt Gigt­hospitalet for noget over den udbudte pris på 12 millioner kroner, da der var flere interesserede. ■

Fakta

Grønnely blev etableret i 2001 af de to tvillingebrødre Peder og Kristian Blak fra Roskilde.

Det er Grønnelys intention at bevare Gigthospitalets facader, som de ser ud nu.

Grønnely står selv for ombygningen; men i det omfang der bliver brug for underleverandører, er det målet at satse på lokale aktører.

Hovedbygningen blev opført som tysk kursted i 1888. Fra 1956-2019 var det hjemsted for Kong Christian X’s Gigthospital.

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12

Fotos af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.