Fastelavnsfesten på Valdemarshus blev en hyggelig sammenkomst.