Fællesspisning bringer folk sammen

Af Gunnar Hattesen

Engang var fællesspisning en vigtig del af det daglige liv og arbejde.

Nu har Felsted Borgerforening gjort det til en populær måde at møde nye mennesker på.

Måltidet er atter blevet et samlingspunkt. Forleden deltog 69 mennesker i fællesspisningen.

Det er Troels Olesen, som er tovholder på fællesspisningen, som holdes én gang om måneden i Felsted Forsamlingslokaler. Det handler om mad, men i høj grad også om socialt samvær og plejning af relationer. ■

Fællesning er blevet populært i Felsted Forsamlingslokaler. Fotos Jimmy Christensen
Fællesning er blevet populært i Felsted Forsamlingslokaler. Fotos Jimmy Christensen