HF 23 Toldgården i Padborg er opført i 1921 og rummede oprindeligt tjenesteboliger for grænsegendarmer. Kgl. bygningsinspektør Jens Vilhelm Petersen opførte Toldgården som et lukket herregårdsanlæg. Og som man ser på billedet, kan man trygt tale om en udpræget dansk arkitektur, der udstråler læ, varme og tryghed. I dag er Toldgården en privat andelsboligforening.

En landegrænse og dens kulturarv

Langs den dansk-tyske landegrænse danner en lang række bygninger et stykke vægtig kulturarv. 

Det er bygninger, der blev opført i forbindelse med grænsedragningen i 1920. Og heldigvis er en del af dem endnu i god stand. Disse markante statslige huse var f.eks. toldkontrolsteder, politistationer, grænsestationer, jernbanestation, posthuse, veterinærstation og gendarmernes gule tjenesteboliger. 

Egnen omkring Kruså, Bov, Padborg og Frøslev rummer fortsat en væsentlig del af disse bevaringsværdige bygninger. 

Dem fortæller fhv. ledende skolepsykolog Helge C. Jacobsen om på Told- og Grænsemuseet torsdag den 27. april. kl. 19.00. 

Foredraget finder sted i forbindelse med generalforsamlingen i Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne. Og der er fri adgang for alle interesserede.

Helge Jacobsens foredrag indeholder mange gode billeder. Og det er gennemsyret af hans varme interesse for bevaringen af de værdier, der ligger i dette stykke dansk arkitekturhistorie. ■

Skrevet af

Torben Ølholm
Torben ØlholmReporter

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.