Christa Ryborg sørgede for at røre sig hver dag.

En del af bybilledet

Christa Ryborg, Gråsten, er død, 95 år.

Hun kom til verden i Skods­bøl, men som 4-årig flyttede hun til Bro­ager. Efter skoletiden kom hun ud at tjene, selv om hun gerne ville have fortsat i skolen, men det turde hun ikke spørge sine forældre om.

I 1947 blev hun gift i Broager Kirke med Peter Ryborg, der i mange år arbejdede på teglværket.

Parret boede i adskillelige år i Smøl. Manden døde i 1985 og hun flyttede året efter til Gråsten, hvor hun hurtigt faldt godt til.

For 13 år siden samlede hun underskrifter for bevarelse af Gråsten Turist­kontor og billetsalget på Gråsten Station.

Hun malede i flere år og var aktiv i Kunstpunkt.

Desuden var hun aktiv i Ældre Sagen, Lokal­his­torisk Arkiv og en flittig kirkegænger.

Christa Ryborg efterlader sig fire børn, Jes Peter, Sven-Erik, Karl Kristian og Birgitte. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.