Dronning Margrethe bliver modtaget på Torvet i Gråsten tirsdag 18. juli.

Dronningen flytter ind på Graasten Slot

Dronningens sommerresidens på Graasten Slot indledes i år tirsdag 18. juli.

Ankomsten med Konge­skibet Dannebrog, der lægger til ved Slotskajen i Sønderborg, sker kl. 10.00. Modtagelsen bliver med faner og flag, rød løber, blomsterpige og musik.

Efter modtagelsen på Sønder­borg Havn kører Dronningen til Torvet i Gråsten, hvor By­rådet i Sønder­borg Kommune tager imod. Her forventes Dronningen at ankomme cirka 30 minutter efter modtagelsen på slotskajen i Sønderborg. 

Også her venter sommerstemning med flag og faner, rød løber og blomsterpige. Dronningen hilser på alle byrådsmedlemmerne, og Borg­mesteren holder traditionen tro en velkomsttale. Dronningen fortsætter efter modtagelsen til Graasten Slot.

Graasten Slot har hun arvet efter sin mor, Dronning Ingrid. Det hvide slot har efterhånden i mange år dannet rammen om de kongelige somre.

I 1936 blev Graasten Slot efter en omfattende restaurering overdraget som sommerbolig til det daværende kronprinspar, der siden blev kendt som Kong Frederik IX og Droning Ingrid.

Kong Frederik og Dronning Ingrid tilbragte efter deres tronbestigelse i 1947 alle deres somre på Graasten Slot med deres tre børn og siden også børnebørn.

Efter Dronning Ingrids død i år 2000 blev Graasten Slot overtaget af Dronningen, der fortsætter traditionen med at anvende slottet i løbet af sommeren. Dronningens to søstre, Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie, opholder sig sædvanen tro også på Graasten Slot. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.