Valborg og Hans Erik Clausen kan se tilbage på et langt aktivt parløb på Sundeved.

Diamantbryllup: Det har været 60 fantastiske år

Livsglæden bobler stadig, og det er opskriften på et diamantbryllup, og Valborg og Hans Erik Clausen kan samtidig se tilbage på et langt aktivt parløb på Sundeved.

Det afholdte ægtepar på Nørremark 26, Blans, kan Kr. Himmelfartsdag, torsdag 18. maj fejre 60 års bryllupsdag.

Begge har de sat mange positive aftryk i mange lokale sammenhænge, og deres engagement er langt fra stoppet.

Hans Erik på 85 år er indfødt blansing. Han er opvokset på den fædrene gård, Nørremark, som hans farfar købte, og som han har videregivet til sin søn, Hans.

Hans Erik blev uddannet på Gråsten Landbrugsskole og har været på højskole. Han overtog slægtsgården i 1965, og drev i mange år gården som et mønsterlandbrug med hovedvægt på svin. 

Han har i mange år også deltaget aktivt i det lokale foreningsliv. Han har været formand for Blans Ungdoms- og Idrætsforening og siddet i bestyrelsen for Sundeved Andelsfoderstofforretning og Landboforeningen for Als og Sundeved.

Valborg stammer fra Københoved, der i gamle dage var kendt som “Det ideelle Hjørne”. Hun kom på Frederiksborg Højskole, og det var her, hun i 1959 mødte sin kommende mand. Hun blev uddannet sygeplejerske, og virkede i mange år i Hjemmeplejen.

I det gæstfrie hjem er opvokset tre børn. Karen bor i Blansskov, Hans på Nørremark og Kirsten i Vester Sottrup.

Der er ingen morgensang på dagen. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.