Gråsten-drengen Chris Preuss går efter at blive ny folketingskandidat for Venstre i Sønder­borg-Kredsen, som er en af partiets højborge.

Chris Preuss melder sig nu som kandidat til at følge efter Ellen Trane Nørby

29-årige Chris Preuss vil være den næste folketingskandidat for Venstre i Sønder­borg-Kredsen. 

Han går efter at følge i Ellen Trane Nørbys fodspor og blive valgt til Fol­ke­tinget. Chris er opvokset på Orkan­ger­vej og Harevej i Gråsten.

Han startede sit politiske virke, da han meldte sig ind i Venstres Ungdom i Søn­der­borg i 2007. Siden blev han både landsformand for Venstres Ung­dom og formand for Dansk Ung­doms Fælles­råd. Chris Preuss fortæller, at han på opfordringer fra medlemmer og tillidsfolk i Venstre i Sønder­borg Kommune stiller sig til rådighed som folketingskandidat.

“Jeg er glad for al den opbakning, jeg har fået. Jeg er stolt af at være medlem af Venstre. Jeg er opdraget med, at man må stille sig til rådighed, hvis man vil forandre tingene. Danmark bevæger sig i den forkerte retning, hvor regeringen hæver skatterne, vil bestemme over borgerne og ikke hjælper erhvervslivet med de udfordringer, det står over for. Derfor håber jeg på medlemmernes opbakning. Det er store sko, som skal udfyldes efter Ellen. Med maksimalt et år til valget, skal vi ud at kæmpe om vælgernes gunst, så Sønder­borgs og Syd­jyllands ønsker fortsat bliver hørt på Christians­borg”, siger Chris Preuss, som er stolt af at være sønderjyde og de værdier, det har givet mig. 

Ansvarlig økonomisk politik

“Vi skal føre en ansvarlig økonomisk politik og passe godt på borgernes penge. Frem for at stramme skatteskruen over for borgerne, som er hårdt ramt af stigende priser på energi og fødevarer, burde den socialdemokratiske regering sænke afgifter og sikre sig, at det kan betale sig at arbejde. Og så skal vi være bedre til at hjælpe de mange virksomheder, som oplever udfordringer med mangel arbejdskraft og savner bedre vilkår for deres produktion”, mener Chris Preuss.

Grøn omstilling

En af de store temaer for det kommende folketingsvalg er den grønne omstilling, som er i fuld gang i Danmark.

“Danmark skal være et grønt foregangsland, som viser resten af verden, hvordan den grønne omstilling og industriarbejdspladser komplementerer hinanden. Vi skal ikke sende gode lokale arbejdspladser til udlandet for på papiret at sænke vores eget klimaaftryk. Den grønne omstilling er vigtig, men også en historisk svær opgave at nå i mål med. Vi skal lytte til erhvervslivet og grønne danske virksomheder og lade os inspirere, så vi kan nå 70-pct’s målsætningen”, siger Chris Preuss.

Danmark i balance

Chris Preuss er stærkt optaget af, at der skal være balance i Danmark. 

“Uanset om man bor i Gråsten eller i Nord­sjælland skal danskerne have adgang til ordentlige hospitaler og landsdækkende velfærd. Vi skal turde investere i hele Danmark både med infrastruktur såsom en bro mellem Fyn og Als, vækst i private arbejdspladser, og at vi giver maksimal frihed til det private initiativ. Det er en hovedprioritet for mig, at vi understøtter hele Syd- og Sønder­jyllands udvikling og vækst”, siger Chris Preuss.

Politisk engagement

Det politiske engagement har altid fyldt meget for Chris Preuss. I 2015 blev han valgt som landsformand for Venstres Ungdom, hvor han sad indtil 2017.

Han forsatte herefter sit engagement for VU og Venstre igennem arbejdet i Dansk Ung­doms Fælles­råd, som er paraplyorganisation for 600.000 børn og unge i demokratiske foreninger. Her blev han valgt som formand i 2019 og trådte af som formand i december 2021.

Sideløbende med sit engagement i partiet har han siden 1. juni 2018 arbejdet som seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarer. ■

Blå bog

Chris Borup Preuss er uddannet folkeskolelærer, gift med Emilie Borup Preuss, som er selvstændig erhvervsdrivende og stammer fra Fyn. Parret bor for nuværende i København.

Chris Preuss er 29 år gammel, født på Sønder­borg Sygehus og opvokset i Gråsten.

Han var fra 2015-2017 landsformand for Venstres Ungdom og siden den første Venstremand i 32 år, som blev formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, der er paraplyorganisation for 600.000 børn og unge i demokratiske foreninger. Ligesom han har været formand for både VU Sønder­borg og VU Sønderjylland.

Chris arbejder til dagligt i Landbrug & Fødevarer som konsulent, hvor han har været ansat siden 2018.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.