Formand for Bov IF, Finn Sørensen

Bov IF får repræsentantskab

På en ekstra ordinær generalforsamling i Bov IF hovedafdeling har man ændret vedtægterne. 

Fremover vil der ikke blive afholdt generalforsamling, men i stedet et repræsentantskabsmøde, hvor de enkelte afdelinger i Bov IF kan stille med 5 delegerede. 

Desuden får afdelinger mulighed for at møde med yderligere en delegeret pr. 50 medlemmer.

“Bøtten er blevet vendt. Det har den praktiske betydning, at alle underafdelingerne i Bov IF er blevet mere selvstændige. De skal således ikke længere spørge hovedbestyrelsen, hvis der skal ske ændringer i afdelingerne. Fremover har de selv mandat til at tage beslutninger, så længe de overholder hovedforeningens og afdelingernes vedtægter og øvrige bestemmelser for Bov IF”, fortæller formand for Bov IF, Finn Sørensen.

Valg

På det årlige repræsentantskabsmøde vil der blive valgt formand, næstformand, kasserer og suppleant til forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget vil fremadrettet være den daglige ledelse af Bov IF hovedafdeling. Forretningsudvalget vil være en del af hovedbestyrelsen, der desuden vil bestå af formændene i de enkelte afdelinger.

“Disse ændringer betyder at alle afdelinger under Bov IF skal have nye egne vedtægter, som vil blive forelagt på generalforsamlinger i løbet af februar og marts.

Vedtægterne i henholdsvis afdelinger og hovedafdeling kommer med disse ændringer til at afspejle måden, hvorpå vi driver Bov IF på med egen økonomi og selvbestemmelse. Ifølge de gamle vedtægter var det generalforsamlingen i hovedafdelingen, der var øverste myndighed i afdelingerne. Fremadrettet vil det være den enkelte afdelings generalforsamling, der udøver denne myndighed”, forklarer Finn Sørensen. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.