Alsangen i Holbøl samler over 200 mennesker. Arkivfoto Tove Hansen