Ingrid Johannsen. Byrådsmedlem for Venstre

Byrådsmedlem Ingrid Johannsen (V)

Byrådsmedlem Preben Storm (S)

Byrådsmedlem Preben Storm (S)

Alment boligbyggeri på vej på Højløkke i Rinkenæs

Boligselskabet Alfabo vil opføre 40 familieboliger på en kommunal udstykning på Højløkke i Rinkenæs.

På det netop overståede byrådsmøde søgte selskabet om en grundkapital på otte procent af anskaffelsessummen svarende til 6,62 millioner kroner. 

Huslejen fastsættes foreløbig til 984 kroner per kvadratmeter årligt. Kommunen yder en garanti for den del af realkreditlånet, som ligger over 60 procent af den endelige belåning. Det vækker udelt begejstring i byrådet, at Alfabo vil bygge i Rinkenæs.

“Det er en stor dag for Rinkenæs. Det passer perfekt ind i vort strategiske sigte med at styrke området som attraktivt bosætningsområde for børnefamilier. Med familieboliger på Højløkke når Rinkenæs nye højder. Vi vil styrke bosætningsområdet med tilflytning af nye børnefamilier. Det har positiv effekt for Rinkenæs, Gråsten og Sønderborg Kommune. Her vil børnefamilier flytte ind i boliger tæt på natur og gode tyske og danske institutioner, sagde Stephan Kleinschmidt (SP).

“Det er positivt, der er eksterne, der kigger på vores kommune uanset om det ligger i Rinkenæs eller ej, men det gør det da ikke ringere. De bygger bæredygtige, lige præcist som vi gerne vil. Asger du bliver også tilfreds, for det er almene boliger,” sagde Preben Storm (S) med adresse til Enhedslistens Asger Romme Andersen.

“Det er en festdag for Gråsten og Rinkenæs. Der er et stort lys på Sønderborg kommune. Vi har kulturelle tilbud, der gør, vi bliver valgt til. Vi har bare ikke haft boligudbuddet. Med det miks imellem privat og boligforenings huse får vi tilgodeset forskellige typer mennesker, som kan se sig selv og bosætte sig i det, de føler er det rigtige,” sagde Ingrid Johannsen (V).

40 nye boliger

Alfabo ønsker i samarbejde med det private foretagende Rescale at bygge 40 almene familieboliger fordelt på 14 huse på to tre værelser på samlet cirka 75 kvadratmeter velegnet til seniorer og 26 boliger på cirka 94 kvadratmeter fordelt på fire værelser til familier. Hertil kommer et fælleshus på cirka 100 kvadratmeter.

Derudover tæller det samlede boligkompleks 13-20 private boliger i form af rækkehuse samt fælles områder til beboerne i et samlet byggeri, der får legeplads, urtehave, petanquebane med mere. Den samlede byggesum er på små 83 millioner kroner.

Alfabo er en almen boligorganisation stiftet i 1953 dengang under navnet Lejerbo i Kolding. ■

Byrådsmedlem Preben Storm (S)

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 4. juli 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.