Jan Prokopek (S) mener, at al jord bør være national ejendom. Arkivfoto

Jan Prokopek (S) mener, at al jord bør være national ejendom. Arkivfoto

Byrådet delt i spørgsmål om vilje til ekspropriation

Der opstod moro på det forgangne byrådsmøde, da Venstres Kristian Bonefeld sammen med Enhedslistens Asger Romme Andersen afviste at udvise vilje til ekspropriation i forbindelse med udfærdigelsen af en lokalplan for nye boliger mellem Rinkenæs og Gråsten. 

Boligområdet ligger ved Hundsbjerg og Dyrhøj ved Gråsten. Der kan blive tale om at ekspropriere en lodsejers ejendom for at opnå det ønskede areal til boliger. 

Den uhellige alliance opstod, fordi Kristian Bonefeld ikke mener, det er berettiget at trække ekspropriationskortet til boligformål, da der ikke er tale om kritisk infrastruktur. Asger Romme Andersen ønsker en undersøgelse af støjforholdene fra Gråsten Bold­klub, der ligger lige ved siden af boligområdet, for at der ikke skal opstå begrænsninger i forhold til idrætslivet, fordi der kommer et boligområde.

“Vi har en strategi om at være en kommune, hvor folk vil bosætte sig. Det skaber liv i byerne, arbejdskraft til virksomheder og børn til skoler og institutioner. I Grå­sten bor nu 4336 indbyggere. I Rinke­næs bor 1271. Begge byer vækster. Grå­sten, Rinke­næs og Egern­sund smelter tættere sammen. Bolig­området Hundsbjerg skal færdiggøres om nødvendigt også ved ekspropriering,” sagde Stephan Kleinschmidt (SP).

“Gråsten har brug for flere byggegrunde, så vi udnytter slotsbyens perfekte beliggenhed. Venstre ønsker gode muligheder for at øge befolkningstallet. Flere byggegrunde er med til at øge antallet af børn og unge, øget vækst, og flere skatteindtægter og gør kagen større. Søn­der­borg skal kunne tilbyde kommunale byggegrunde i hele kommunen. Ud­fordringen er helt klart i Grå­sten, hvor der er akut behov for byggegrunde. Det er lodsejer, der har ønsket ekspropriationsvilkår. Vi håber fortsat, der kan opnås en frivillig aftale. Det skal være sidste mulighed. Ekspro­priation er altid meget problematisk,” sagde Ingrid Johannsen (V) med henvisning til kommunens mål om at være 77.000 indbyggere i 2030.

“Det er glædelig der er aftræk på byggegrunde omkring Gråsten. Der er et lille men. Det her areal er ejet af en privatmand. Vi skal have det erhvervet først. Vi vil søge de frivillige aftaler. Der er potentiale for at indgå dialog. Ikke desto mindre handler det her om ekspropriation. Siger man ja til det, siger man ja til at ekspropriere ultimativt. Det kan jeg ikke. Det er ikke kritisk infrastruktur. Der er mulighed for at finde boliggrunde andre steder. Det at blafre ekspropriationskortet i det her tilfælde er alt for lemfældigt omgang med et alvorligt tiltag. Ender det med ekspropriationssag, kan jeg ikke stemme for,” sagde Kristian Bonefeld.

“Man skal omgås værktøjet ekspropriation med omhu. Er et boligprojekt kritisk infrastruktur, har jeg spurgt mig selv. Bolig­området ligger lige op ad Gråsten Bold­klubs fodboldbaner. Jeg appellerer til, man får lavet en beregning af den støj, boligområdet vil blive udsat for fra de her boldbaner. Vi ved ikke, hvor stor en del af området, der kan bebygges med boliger. Derfor er det betænkeligt at ekspropriere til det. I Dybbøl er der lagt begrænsninger på boldklubbens brug af fodboldbaner. Det ville være ærgerligt, hvis det skulle ramme Gråsten Bold­klub, hvis muligheder for aktivt fritidsliv bliver mindre som følge af, man vil bygge de her boliger. Derfor bør vi vente,” sagde Enheds­listens Asger Romme Andersen.

Socialdemokratiets Preben Storm sagde, at skulle det ende med ekspropriation, så stemmer han for. Han anser boligområdet som en nødvendighed.

“Et klart ja fra Rinke­næs,” sagde Preben Storm.

Partifællen Jan Prokopek gav udtryk for, al jord burde være national ejendom, for så var vi ude over alle de problemstillinger. Han påpegede, en ekspropriationssag som oftest er udtryk for, lodsejer ønsker skattefrihed.

“Jeg har den nationalistiske tilgang, så jeg stemmer ja,” sagde den tidligere borgmester.

29 stemte for velvilje til ekspropriation. Kristian Bonefeld og Asger Romme stemte imod. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 4. juli 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Fotos af

Sønderborg Kommune

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.