Direktør i Sønderborg Varme, Erik Wolff, vil undersøge, om der er interesse for fjernvarme i Kværs.

Direktør i Sønderborg Varme, Erik Wolff, vil undersøge, om der er interesse for fjernvarme i Kværs.

Borgermøder om fjernvarme i Kværs

Sønderborg Varme har etableret selskabet Sønderborg Lokalvarme A/S, som har til opgave at undersøge mulighederne for at etablere fjernvarme i 13 lokalsamfund. 

“Efter sommerferien holder vi fire borgermøder i de aktuelle områder, hvor folk vil blive inviteret til at komme og høre om fjernvarmen og stille spørgsmål. Det gælder også Kværs Tumbøl,” fortæller direktør i Sønderborg Varme Erik Wolff.

Flere borgere i Kværs har den seneste tid i Gråsten Avis efterlyst oplysninger om, hvornår eksempelvis Kværs kommer på fjernvarmenettet. VVS’er Jakob F. Petersen har efterlyst svar. Mange borgere står med gamle nedslidte varmekilder og vil gerne vide, hvordan varmeforsyningen ser ud på sigt.

Kirkeværge Hans Jørgen Bollmann har fortalt, Kværs menighedsråd har valgt at etablere jordvarme til præstegården, da det fortabte sig i tågerne, hvornår der ville blive etableret fjernvarme i Kværs som en mulig erstatning for præstegårdens udtjente gasfyr.

“Det allervigtigste for os er, lokalsamfundene viser, de vil det her. Vi mødes med dem og vælger blandt de 13, hvor vi ruller fjernvarmen ud. For at det skal blive en succes, er vi nødt til at vælge dem, hvor der er mest interesse. Vi vil gerne komme alle steder, men det tager tid. Først skal der laves undersøgelser, så kommer projektforslag og licitation, så uanset hvad så tager det tid,” siger Erik Wolff.

“Det er dialogen med de lokale repræsentanter, der er afgørende for, hvor vi ruller fjernvarmen ud, så jeg kan kun opfordre folk til at møde op. Er der interesse for at få fjernvarme ud til områder, der ligger i mindre lokalsamfund, vil det normalt være ret besværligt at nå helt derud. Vi vil i givet fald se på en lokal løsning med en lokal varmeproduktion, og interessen for fjernvarme er Alfa Omega,” siger Erik Wolff.

Sønderborg eller Aabenraa

Sønderborg Lokalvarme arbejder for lokale varmeløsninger i de landsbyer i Sønderborg kommune, der ligger udenfor de traditionelle fjernvarmeområder og har til formål at undersøge grundlaget for fælles varmeforsyning i landsbyerne. Lokalvarme er en lokal kollektiv varmeløsning til mindre byområder. Der etableres en varmekilde lokalt i umiddelbar nærhed af landsbyen, som forbindes til husene via fjernvarmerør. Varmen kan eksempelvis komme fra en større varmepumpe med tilhørende elkedel. Sønderborg Lokalvarme understreger etablering af lokalvarme er afhæng af stor opbakning.

Hans Jørgen Bollmann har undersøgt muligheden for at få fjernvarme til Kværs. Chancerne er ifølge ham ikke store. Mange huse har i forvejen el-radiatorer og private husstands-varmepumper. Med i stillingtagen til udrulningen af fjernvarme er også antallet og tætheden af husstandene. Muligheden for at få fjernvarme til Sønderborg kommunes nordvestlige område via Aabenraa Varme er heller ikke realiserbar inden for en overskuelig fremtid.

“Vi har ikke noget imod, hvis Kværs laver en aftale med Aabenraa om varmeforsyning, hvis det er en bedre og billigere løsning, men da det ikke ser ud til at blive til noget, er det Sønderborg Varmes opgave at sikre forsyningen til Sønderborg kommunes borgere,” siger Erik Wolff med en understregning af, at når der bliver holdt borgermøder om den lokale varmeforsyning i Sønderborg kommune, så bliver det efter sommerferien og ikke til nytår ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 4. juli 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Fotos af

Privat

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.