Det var i Frøslev man ved bl.a. de berømte “syngballer” sang sognet hjem til Danmark. Og i Frøslev har afstemningsfesten altid været noget særligt. Her er deltagerne i et af de store år.

Afstemningsfest med stort udsyn

Det bliver en forsker med en sydslesvigsk baggrund og et internationalt udsyn, der skal holde foredrag, når man mandag den 10. februar holder afstemningsfest på den historiske Frøslev Kro.

Professor emeritus, dr. theol., Svend Andersen, er født i Aven­toft. Og han har bevaret sit tyske statsborgerskab. Det er en del af hans identitet. Han har teologiske doktorgrader fra universiteterne i Heidelberg og Aarhus, hvor han fortsat er aktiv inden for sine fag, etik og religionsfilosofi.

På europæisk niveau har han være med i samarbejder omkring filosofi og religion. Han har været næstformand i Det Etiske Råd. Og i det hele taget spænder han vidt og har kontante meninger om mangt og meget – også det grænseland, hvorfra han kommer.

Professor Svend Andersen erstatter som foredragsholder fhv. kulturminister Mette Bock, der ikke kunne få kalenderen til at gå op i de travle dage omkring 100-året for Genforeningen. Men hun kommer til grænselandet på et senere tidspunkt som gæst hos Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne, der sammen med Bov-Holbøl Pastorat og Bov Bibliotek står for den traditionsrige afstemningsfest på Frøslev Kro. ■

Skrevet af

Torben Ølholm
Torben ØlholmReporter