Afstemningsfest i Frøslev

Af Gunnar Hattesen
98-året for Sønderjyllands genforening med Danmark markeres sædvanen tro med afstemningsfest på Frøslev Kro, som er arrangeret af Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne.
Det sker torsdag den 8. februar kl. 19.00, hvor en gammel Frøslev-dreng for en stund vender tilbage til barndomsbyen.
Aftenens festtaler er fhv. overlæge på Sønderborg Sygehus, Andreas Johannsen fra Høruphav.
Andreas Johannsen er født i Vestergade, gik på Frøslev- Padborg skole fra 1945-55. I 1958 forlod han Frøslev for at drage til Aarhus for at tage sin medicinske embedseksamen. Senere virkede han som læge i Sønderborg og var bl.a. med til at oprette det medicinske museum. Desuden har han skrevet en del historiske artikler og bøger. Senest den meget anmelderroste bog ”Danske læger under nazismen”.
Foredraget på Frøslev kro hedder: ”Frits Clausen – mennesket, lægen og politikeren”. Frits Clausen var i 1930’erne en respekteret læge, som bl.a. viste sit sociale sindelag ved at give gratis konsultation til de fattige og arbejdsløse i Bovrup-området. Som menneske var Frits Clausen dog meget sammensat. Han ville gerne organisere, hvilket han ofte fik brug for. Da han under 1. Verdenskrig sammen med mange andre blev taget til fange af russerne, fik han samlet alle dansksindede og organiserede ved fredsslutningen hjemmarchen til Sønderjylland. Han blev i begyndelsen af 1930’erne leder af det danske nazi-parti.
Da han var meget dansksindet, kom han ved den tyske besættelse i 1940 i et stort dilemma. Hvordan han klarede dette og mange andre dilemmaer, vil Andreas Johannsen fortælle om. Frits Clausen blev kort efter befrielsen indsat i Fårhus-lejren. Senere blev han overført til Vestre Fængsel i København, hvor han døde som landsforræder. Men på det private plan var han en fredsommelig person og en god familiefar. At et menneske kan være så meget i strid med sig selv, er helt uforståelig for almindelige mennesker.
”Alle er velkomne til dette spændende foredrag. Historisk Forening gør dog opmærksom på, at afstemningsfesten holdes den 8. februar og ikke den 10. februar, som jo er den rigtige afstemningsdag. Flytningen skyldes praktiske hensyn”, fortæller formanden HC Jørgensen. ■

Fhv. overlæge Andreas Johannsen holder foredrag på Frøslev Kro.

Fhv. overlæge Andreas Johannsen holder foredrag på Frøslev Kro.