Elise og Thorbjørn Larsen fik overrakt prisen som Årets Felstedborger.