Flagstangen på Slotsbakken blev indviet på Genforeningsdagen 15. juni 1995

25 år med flaghejsning på Slotsbakken

Slotsbakkens Flaghejnings- og Nedhalingslaug af 15. juni 1995 kunne mandag fejre 25 års jubilæum.

I 25 år har laugets medlemmer hejst Dannebrog på Slotsbakken i Gråsten på Danmarks officielle flagdage, samt på de sønderjyske mærkedage: afstemningsdagen den 10. februar, slaget på Dybbøl den 18. april, og våbenstilstandsdagen den 11. november.

Desuden hejser man flaget, når Dronning Margrethe ankommer til sommerophold på Gråsten Slot. Derudover stiger flaget til tops på konfirmationsdage. I alt 30 gange om året.

Ide fra Rinkenæs

Når Gråsten har et flaglaug skyldes det Mogens P. C. Jacobsen, som i 1995 deltog i 75 års jubilæet for afstemningsdagen den 10. februar på Rinkenæshus.

“På vej hjem i min bil efter afstemningsfesten fik jeg en idé til at afholde et arrangement for Gråstens ungdomskorps og foreninger på selve genforeningsdagen den 15. juni for at informere om, hvad Genforeningen var og er”, erindrer Mogens P. C. Jacobsen, som tilføjer:

“Jeg tog dagen efter op på Slotsbakken i Gråsten, hvor byens genforeningssten med den markante indskrift” Troskab bandt – Vilje vandt” blev placeret i 1930. Det slog mig at der på stedet ikke var nogen flagstang, som det ellers er almindeligt ved stort set alle genforeningssten i Danmark. Jeg sendte ansøgning til Gråsten Kommune om at få rejst en flagstang. Kommunen kunne ikke imødekomme ansøgningen, så der blev fremsendt en ny også som åbent brev i aviserne, hvilket gav stor respons fra mange borgere, som undrede sig over, at der aldrig havde været en flagstang ved byens genforeningssten. Nu kunne kommunen ikke længere sidde ansøgningen overhørig, og man gav tilladelse til rejsning af en flagstang på kommunens grundstykke, mod at jeg selv sørgede for betaling af flagstang og flag, samt at flagning skete uden medvirken af kommunens medarbejdere. Dog ville man sørge for en lille brolægning omkring flagstangen”, fortæller Mogens P. C. Jacobsen. 

En fond under Grænseforeningen bevilgede et beløb til indkøb af flagstang og flag, og flagstangen blev rejst på plænen på Slotsbakken få dage inden Genforeningsdagen den 15. juni. 

Festdag

Selve dagen blev afviklet med stor deltagelse af byens foreninger og to orkestre, som gik i flagsmykkede gader fra rådhuset til Slotsbakken. Efter velkomst sang og festtale kom “Kong Christian X” ridende på sin hvide hest, hvorefter flaget på den nyetablerede flagstang blev hejst. 

Kort derefter blev Slotsbakkens Flaglaug stiftet, og lauget tæller i dag 34 medlemmer, som frivilligt og på skift sørger for, at Dannebrog vejer på byens smukke markante plads med mindestenene for Genforeningen, Kong Frederik IX og Dronning Ingrid ■

De nuværende medlemmer af Slotsbakkens flaghejsnings- og nedhalingslaug af 15. juni 1995.

blank

På talerstolen ses Mogens P. C. Jacobsen.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83