Finn Jørgensen overdrager 1. august forpagtningen af Holbøl Landbohjem til Ole Søndergaard.

Ny forpagter på Holbøl Landbohjem

57-årige Ole Søndergaard overtager 1. august jobbet som forpagter af Holbøl Landbohjem efter det afholdte par, Karin og Finn Jørgensen.

De seneste seks år har Ole Søndergaard drevet Restaurant Fiskenæs i Gråsten.

Den nye forpagter har overtalt Finn Jørgensen til at blive bag gryderne i et stykke tid efter overtagelsen og nu ser han bare frem til at komme i gang.

“Jeg glæder mig til at lave mad til gæsterne og blive en del af lokalsamfundet. Finn skal nok sætte mig godt ind i tingene og jeg har ikke tænkt mig at ændre på ret meget. Det hele kører rigtig godt og gæsterne er glade, så det virker mest naturligt at fortsætte i samme gode ånd uden de store ændringer”, siger Ole Søndergaard.

De populære events og tiltag, som Holbøl Landbohjem er kendte for, fortsætter også. Al-Sang, Bix & Bajer® samt Borgermad kører uændret videre.

“Jeg overtager en velfungerende forretning med et godt og dygtigt personale. Udover små justeringer og finpudsninger vil jeg tilstræbe, at alt kører videre som hidtil. De gule biler skal stadigvæk trille ud til borgerne med mad og vi skal også stadigvæk holde masser af fester og højtider på landbohjemmet”, siger Ole Søndergaard.

Det snart tidligere forpagterpar, Karin og Finn Jørgensen, glæder sig til at byde Ole Søndergaard velkommen.

“Han er den helt rigtige til at overtage efter os. Han vil videreføre landbohjemmet i samme ånd og stil som nu” fortæller en glad Finn Jørgensen.

Bestyrelsen bag Andelsselskabet Holbøl Landbohjem glæder sig over, at fremtiden tegner lys. Bestyrelsesformand Jens Peter Skjøth fortæller:

“Vi er rigtig glade og sidder med en rigtig god mavefornemmelse. Det betyder meget for lokalsamfundet, at der blev fundet en løsning hurtigt”. Ole Søndergaard har vores fulde opbakning og tillid. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83