Sven Kjems i samtale med Siegfried Matlok. Foto Tove Hansen